OGŁOSZENIA

KONKURS - PRZEDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA PRAC

Uprzejmie informujemy o przedłużeniu o 1 miesiąc - tj. do dnia 31 października 2019 roku - terminu składania prac konkursowych w Konkursie na opracowanie studium przypadku wraz z planem działań związanych z kształtowaniem zielonej infrastruktury. Termin dotyczy wszystkich Zespołów konkursowych.

Organizator Konkursu - Centrum UNEP/GRID-Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE 24/08/2018/LIFE

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa (Zakład NFOŚ) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

organizację szkoleń dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania (LGD) oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) gmin karpackich - Okolice Suchej Beskidzkiej (do 35 km) (województwo małopolskie).

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach” (LIFE16 GIE/PL/000648).

TREŚĆ ZAPYTANIA: 24/08/2018/LIFE

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, ofertę złożyła Wilga Sp. Z o.o. działająca jako Hotel Beskidzki Raj, siedziba ul. Przediośnie 16/23, 30-502 Kraków, adres obiektu hotelowego: Stryszawa 667, 34-205 Stryszawa/Zawoja, Przysłop, NIP: 781 - 16 - 45 - 266, REGON: 639631800. Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne oraz była zgodna ze specyfikacją zapytania ofertowego. Tym samym powierza się wykonanie przedmiotu zamówienia Hotelowi Beskidzki Raj.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 22/06/2018/LIFE

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa (Zakład NFOŚ) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

organizację szkoleń dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania (LGD) oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) gmin karpackich - Regietów, Beskid Niski (województwo małopolskie).

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach” (LIFE16 GIE/PL/000648).

TREŚĆ ZAPYTANIA: 22/06/2018/LIFE

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, ofertę złożył Kombinat Rolny Kietrz Sp. Z o. o. Stadnina Koni Huculski, Regietów 28, 38-315 Uście Gorlickie, NIP: 748-00-04-561, REGON: 530907273, wyceniając wykonanie przedmiotu zamówienia na kwotę 4 756,00 PLN brutto. Oferta spełniła wymogi formalne oraz była zgodna ze specyfikacją zapytania ofertowego. Tym samym powierza się wykonanie przedmiotu zamówienia Kombinat Rolny Kietrz Sp. Z o. o. Stadnina Koni Huculski, Regietów 28, 38-315 Uście Gorlickie.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 21/06/2018/LIFE

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa (Zakład NFOŚ) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

organizację szkoleń dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania (LGD) oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) gmin karpackich - okolice Kamańczy (województwo podkarpackie).

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach” (LIFE16 GIE/PL/000648).

TREŚĆ ZAPYTANIA: 21/06/2018/LIFE

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, ofertę przedstawiła Fundacja Chata nad Wisłokiem, Wisłok Wielki 39, 38-543 Komańcza, NIP: 687 - 196 - 53 - 30. Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne oraz była zgodna ze specyfikacją zapytania ofertowego. Tym samym powierza się wykonanie przedmiotu zamówienia Fundacji Chata nad Wisłokiem.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 20/06/2018/LIFE

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa (Zakład NFOŚ) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Zakup i dostawę 30 tabletów

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach.”

TREŚĆ ZAPYTANIA: 20/06/2018/LIFE

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, ofertę przedstawiło dwóch oferentów: (1) Firma Evisoft Sp. z o.o., ul. Kochanowskiego 30 A, 33-100 Tarnów oraz (2) X-kom, ul. Bojemskiego 25, 43-202 Częstochowa. 

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła Firma Evisoft Sp. z o.o. Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne i była zgodne ze specyfikacją zapytani ofertowego. Tym samym powierza się wykonanie przedmiotu zamówienia firmie Evisoft Sp. z o.o.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 19/05/2018/LIFE

 

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa (Zakład NFOŚ) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Przygotowanie eksperckiej wypowiedzi na temat przyrodniczego znaczenia zielonej infrastruktury w polskiej części Karpat

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach.”

TREŚĆ ZAPYTANIA: 19/05/2018/LIFE

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, ofertę złożył Pan Marceli Ślusarczyk, ul.Górska 21, 42-425 Kostkowice (NIP: 649-143-26-62). Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne oraz była zgodna ze specyfikacją zapytania ofertowego. Tym samym powierza się wykonanie przedmiotu zamówienia Panu Marcelemu Ślusarczykowi.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 18/05/2018/LIFE

 

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa (Zakład NFOŚ) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Przygotowanie eksperckiej wypowiedzi na temat znaczenia zielonej infrastruktury w kontekście ekonomicznych aspektów rozwoju lokalnego gmin w polskiej części Karpat w oparciu o kapitał naturalny.

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach” (LIFE16 GIE/PL/000648).

TREŚĆ ZAPYTANIA: 18/05/2018/LIFE

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, ofertę złożył Pan Zenon Tederko, ul. Komisji Edukacji Narodowej 46 m 1, 02-797 Warszawa (NIP: 951 – 130 – 70 -52). Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne oraz była zgodna ze specyfikacją zapytania ofertowego. Tym samym powierza się wykonanie przedmiotu zamówienia Panu Zenonowi Tederko.

ZAPYTANIE OFERTOWE 17/05/2018/LIFE

 

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa (Zakład NFOŚ) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Przygotowane eksperckiej wypowiedzi na temat znaczenia zielonej infrastruktury w kształtowaniu atrakcyjności turystycznej regionu polskiej części Karpat.

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach” (LIFE16 GIE/PL/000648).

TREŚĆ ZAPYTANIA: 17/05/2018/LIFE

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, ofertę złożyła Pani Bernadetta Zawilińska, ul. Lea 244/19, 30-133 Kraków (NIP: 678 – 132 – 93 -23). Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne oraz była zgodna ze specyfikacją zapytania ofertowego. Tym samym powierza się wykonanie przedmiotu zamówienia Pani Bernadecie Zawilińskiej.

ZAPYTANIE OFERTOWE 16/05/2018/LIFE

 

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 16/05/2018/LIFE

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa niniejszym informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 16/05/2018/LIFE z dnia 18 maja 2018 roku dotyczącego:

Przygotowania eksperckiej wypowiedzi na temat przyrodniczego znaczenia zielonej infrastruktury w polskiej części Karpat. 

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach” (LIFE16 GIE/PL/000648).

TREŚĆ ZAPYTANIA: 16/05/2018/LIFE

 

Oferta przedstawiona przez Oferenta (Pan Marceli Ślusarczyk, ul. Górska 21, 42-425 Kostkowice, NIP: 649-143-26-62) wpłynęła po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym.

 Od decyzji Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 15/05/2018/LIFE

 

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa (Zakład NFOŚ) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

organizację szkoleń dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania (LGD) oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) gmin karpackich - Miasto Rzeszów (województwo podkarpackie), w obiekcie o standardzie obiektu czterogwiazdkowego

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach” (LIFE16 GIE/PL/000648).

TREŚĆ ZAPYTANIA: 15/05/2018/LIFE

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, ofertę złożyły Hotele Grupy Marma Sp. z o.o. Al. Pod Kasztanami 10, 35-030 Rzeszów - Hotel Hilton Garden Inn Rzeszów. Oferta spełniła wymogi formalne oraz była zgodna ze specyfikacją zapytania ofertowego. Tym samym powierza się wykonanie przedmiotu zamówienia Hotelom Grupy Marma Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE 14/05/2018/LIFE

 

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa (Zakład NFOŚ) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Organizację II posiedzenia Komitetu Sterującego Projektu realizowanego w ramach projektu "Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach NATURA 2000 w Karpatach".

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach” (LIFE16 GIE/PL/000648).

TREŚĆ ZAPYTANIA: 14/05/2018/LIFE

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, ofertę złożył Hotel Novotel Kraków Centrum, ul. Kościuszki 5, 30-105 Kraków. Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne oraz była zgodna ze specyfikacją zapytania ofertowego. Tym samym powierza się wykonanie przedmiotu zamówienia Hotelowi Novotel Kraków Centrum.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 13/04/2018/LIFE

 

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa (Zakład NFOŚ) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Opracowanie badania zmian świadomości społecznej dotyczącej roli i znaczenia zielonej infrastruktury dla zachowania łączności ekologicznej i dla rozwoju lokalnego.

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach” (LIFE16 GIE/PL/000648).

TREŚĆ ZAPYTANIA: 13/04/2018/LIFE

 

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa zawiadamia, iż w wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego nr 13/04/2018/LIFE z dnia 10 kwietnia 2018 roku o przedstawienie oferty na:

Opracowanie badania zmian świadomości społecznej dotyczącej roli i znaczenia zielonej infrastruktury dla zachowania łączności ekologicznej i dla rozwoju lokalnego.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, ofertę przedstawiła EWA CISŁO EC - COACHING - SZKOLENIA - TERAPIA, 32-091 Pielgrzymowice, ul. Rodzinna 6. Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne oraz była zgodna ze specyfikacją zapytania ofertowego. Tym samym powierza się wykonanie przedmiotu zamówienia EWA CISŁO EC - COACHING - SZKOLENIA - TERAPIA.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 12/03/2018/LIFE

 

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa (Zakład NFOŚ) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

przygotowanie materiałów filmowych na temat zielonej infrastruktury w polskiej części Karpat.

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach” (LIFE16 GIE/PL/000648).

TREŚĆ ZAPYTANIA: 12/03/2018/LIFE

 

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa zawiadamia, iż w wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego nr 12/03/2018/LIFE z dnia 29 marca 2018 roku o przedstawienie oferty na:

przygotowanie materiałów filmowych na temat zielonej infrastruktury w polskiej części Karpat.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, ofertę złożyła firma TOV PRODUCTION Michał Wiślicki (NIP: 7010245801). Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne oraz była zgodna ze specyfikacją zapytania ofertowego. Tym samym powierza się wykonanie przedmiotu zamówienia firmie TOV PRODUCTION Michał Wiślicki (NIP: 7010245801).

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/03/2018/LIFE

 

Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

organizację szkolenia dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania (LGD) oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) gmin karpackich

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach.”

Lokalizacja: Ustrzyki Górne i okolica (województwo podkarpackie).

TREŚĆ ZAPYTANIA: 11/03/2018/LIFE

 

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa zawiadamia, iż w wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego nr 11/03/2018/LIFE z dnia 2 marca 2018 roku o przedstawienie oferty na:

organizację szkolenia dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania (LGD) oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) gmin karpackich realizowanego w ramach projektu "Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach NATURA 2000 w Karpatach".

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, ofertę złożyła ZPC Skórka Spółka Jawna, ul. Daszyńskiego 2/8, 38-500 Sanok, Ustrzyki Górne 1A . Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne oraz była zgodna ze specyfikacją zapytania ofertowego. Tym samym powierza się wykonanie przedmiotu zamówienia ZPC Skórka Spółka Jawna, ul. Daszyńskiego 2/8, 38-500 Sanok.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 10/03/2018/LIFE

 

Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

organizację szkoleń dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania (LGD) oraz
Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) gmin karpackich

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach.”

Lokalizacja: Miasto Rzeszów (województwo podkarpackie), w obiekcie o standardzie obiektu czterogwiazdkowego.

TREŚĆ ZAPYTANIA: 10/03/2018/LIFE

 

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa zawiadamia, iż w wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego nr 10/03/2018/LIFE z dnia 1 marca 2018 roku o przedstawienie oferty na:

organizację szkoleń dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania (LGD) oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) gmin karpackich realizowanego w ramach projektu "Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach NATURA 2000 w Karpatach".

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, ofertę złożyły Hotele Grupy Arma Sp. z o.o., Al. Pod Kasztanami 10, 35-030 Rzeszów - Hilton Garden Inn Rzeszów. Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne oraz była zgodna ze specyfikacją zapytania ofertowego. Tym samym powierza się wykonanie przedmiotu zamówienia Hotelowi Hilton Garden Inn Rzeszów.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 9/02/2018/LIFE

 

Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Wykonanie trzech prezentacji w programie PowerPoint dotyczących

1. Łączności ekologicznej w Karpatach

2. Roli i znaczenia zielonej infrastruktury dla człowieka

3. Kształtowania zielonej infrastruktury w gminie

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach.”

TREŚĆ ZAPYTANIA: 9/02/2018/LIFE

 

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa zawiadamia, iż w wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego nr 9/02/2018/LIFE z dnia 22 lutego 2018 roku o przedstawienie oferty na:

Wykonanie trzech prezentacji w programie PowerPoint dotyczących: (1) Łączności ekologicznej w Karpatach, (2) Roli i znaczeniu zielonej infrastruktury dla człowieka oraz (3) Kształtowaniu zielonej infrastruktury w gminie w ramach projektu „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach”.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, ofertę przedstawił Pan Marceli Ślusarczyk, ul. Górska 21, 42-425 Kostkowice. Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne oraz była zgodna ze specyfikacją zapytania ofertowego. Tym samym powierza się wykonanie przedmiotu zamówienia Panu M. Ślusarczykowi.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 7/02/2018/LIFE

 

Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

organizację szkoleń dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania (LGD) oraz
Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) gmin karpackich

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach.”

Lokalizacja: Miasto Rzeszów (województwo podkarpackie), w obiekcie o standardzie obiektu czterogwiazdkowego.

TREŚĆ ZAPYTANIA: 7/02/2018/LIFE

 

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 7/02/2018/LIFE

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa niniejszym informuje o unieważnieniu bez podawania przyczyny zapytania ofertowego nr 7/02/2018/LIFE z dnia 13 lutego 2018 roku dotyczącego organizacji szkoleń dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania (LGD) oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) gmin karpackich realizowananych w ramach projektu „Green Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach” o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro.

Od decyzji Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 6/02/2018/LIFE

 

Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

organizację szkoleń dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania (LGD) oraz
Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) gmin karpackich

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach.”

Lokalizacja: Miasto Bielsko-Biała (województwo śląskie), w obiekcie położonym w promieniu 7 km od dworca PKP Bielsko-Biała Główna i o standardzie obiektu czterogwiazdkowego lub trzygwiazdkowego.

TREŚĆ ZAPYTANIA: 6/02/2018/LIFE

 

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa zawiadamia, iż w wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego nr 6/02/2018/LIFE z dnia 13 lutego 2018 roku o przedstawienie oferty na:

organizację szkoleń dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania (LGD) oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) gmin karpackich realizowanego w ramach projektu "Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach NATURA 2000 w Karpatach".

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, ofertę złożył Hotel na Błoniach Sp. z o.o., ul. Pocztowa 39, 43-300 Bielsko - Biała. Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne oraz była zgodna ze specyfikacją zapytania ofertowego. Tym samym powierza się wykonanie przedmiotu zamówienia Hotelowi na Błoniach.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 5/02/2018/LIFE

 

Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

organizację szkoleń dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania (LGD) oraz
Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) gmin karpackich

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach.”

Lokalizacja: Miasto Zakopane (województwo małopolskie), w obiekcie położonym w promieniu 2,5 km od dworca PKP i o standardzie obiektu czterogwiazdkowego.

TREŚĆ ZAPYTANIA:  5/02/2018/LIFE

 

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa zawiadamia, iż w wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego nr 5/02/2018/LIFE z dnia 13 lutego 2018 roku o przedstawienie oferty na:

organizację szkoleń dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania (LGD) oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) gmin karpackich realizowanego w ramach projektu "Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach NATURA 2000 w Karpatach".

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, ofertę złożyło Centrum Kongresowe Plus Sp. z o.o., ul. Tetmajera 35 lok. 14, 34-500 Zakopane. Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne oraz była zgodna ze specyfikacją zapytania ofertowego. Tym samym powierza się wykonanie przedmiotu zamówienia Centrum Kongresowemu Plus Sp. z o.o.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/01/2018/GIS/LIFE

 

Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Opracowanie geoportalu osadzonego w infrastrukturze Informatorium Karpackiego służącego do wizualizacji na mapie wyników inwentaryzacji zielonej infrastruktury oraz integracji informacji pozyskanej z zewnętrznych źródeł w tym zasobów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej.

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach.”

TREŚĆ ZAPYTANIA: 1/01/2018/GIS/LIFE

FORMULARZ OFERTOWY: 1/01/2018/GIS/LIFE

 

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa zawiadamia, iż w wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego nr 1/01/2018/GIS/LIFE z dnia 31 stycznia 2018 roku o przedstawienie oferty na:

Opracowanie geoportalu osadzonego w infrastrukturze Informatorium Karpackiego służącego do wizualizacji na mapie wyników inwentaryzacji zielonej infrastruktury oraz integracji informacji pozyskanej z zewnętrznych źródeł w tym zasobów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, ofertę złożyło Globe IT Sp. z o.o. ul. Gżegżółki 11, 02 - 804 Warszawa. Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne oraz była zgodna ze specyfikacją zapytania ofertowego. Tym samym powierza się wykonanie przedmiotu zamówienia Globe IT Sp. z o.o.

Projekt LIFE16 GIE/PL/000648 jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu LIFE oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2018-2019