EN

Zielona infrastruktura

Aktualności

 • Dane przestrzenne dla kształtowania zielonej infrastruktury w gminie
  Wszystkim karpackim gminom zainteresowanym zrównoważonym kształtowaniem swojego obszaru chcielibyśmy udostępnić stworzone w ramach naszego Projektu zasoby danych przestrzennych (GIS) które mogą być pomocne w procedurach planistycznych.
 • Projekty serii „Karpaty Łączą” w mediach społecznościowych
  Zapraszamy do odwiedzenia naszych profili w mediach społecznościowych poświęconych realizowanym projektom karpackim, pod wspólnym szyldem "Karpaty Łączą". Jesteśmy obecni na Facebooku oraz Instagramie.
 • Lokalne inicjatywy kształtowania zielonej infrastruktury w Karpatach
  Przedstawiciele karpackich gmin, lokalnych grup działania i innych lokalnych organizacji pozarządowych wzięli udział w Konkursie na lokalne studium przypadku wraz z planem działań związanych z kształtowaniem zielonej infrastruktury.
 • Co wiesz o zielonej infrastrukturze?
  W jakim stopniu zadrzewienia śródpolne mogą wyhamować prędkość wiatru? Jak bardzo pracowite są pszczoły? Po co nam mokradła? Zapraszamy do rozwiązania quizu! 

O projekcie

o-projekcie „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach” (Karpaty Łączą - Zielona...

W galerii


Projekt LIFE16 GIE/PL/000648 jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu LIFE oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2018-2021