Zielona infrastruktura

Aktualności

 • Seminaria konsultacyjne za nami
  Na przełomie lutego i marca spotkaliśmy się z przedstawicielami karpackich instytucji i urzędów żeby rozmawiać o wynikach analizy uwarunkowań kształtowania łączności ekologinczej w Karpatach.
 • Seminaria konsultacyjne w Karpatach
  Już w marcu zapraszamy na spotkania konsultacyjne dla przedstawicieli karpackich instytucji szczebla regionalnego. Spotykamy się w Bielsku - Białej lub w Kielnarowej.
 • Pierwsze Posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu
  W dniach 12-13 grudnia w Krakowie został oficjalnie powołany Komiet Sterujący Projektu „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach”.
 • LIFE kick-off - spotkanie w Brukseli
  W dniach 18-19 pażdziernika w Brukseli uczestniczyliśmy w spotkaniu oficjalnie inaugurującym kolejną edycję programu LIFE.

O projekcie

o-projekcie „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach” (Karpaty Łączą - Zielona...

W galerii


Newsletter
Projekt LIFE16 GIE/PL/000648 jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu LIFE oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2018