Seminaria konsultacyjne w Karpatach

16.02.2018

seminarium

 

Już w marcu zapraszamy na spotkania konsultacyjne dla przedstawicieli karpackich instytucji szczebla regionalnego. Spotykamy się w Bielsku - Białej lub w Kielnarowej.

 Seminaria przeznaczone są dla przedstawicieli kluczowych karpackich instytucji: regionalnych dyrekcji ochrony środowiska województw karpackich (tj. RDOŚ w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie), regionalnych dyrekcji lasów państwowych, urzędów marszałkowskich, zespołów parków krajobrazowych, dyrekcji parków narodowych. Planowany jest również udział przedstawicieli wybranych gmin i lokalnych grup działania.

Terminy i miejsca:

Seminarium 1: środa, 7 marca 2018 r., godz. 10:00-15:00
Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ, Kielnarowa 386A, 36-020 Tyczyn k. Rzeszowa

Seminarium 2: czwartek, 8 marca 2018 r., godz. 10:00-15:00
Bielsko-Biała, Hotel na Błoniach, ul. Pocztowa 39

Głównym tematem seminariów będzie zaprezentowanie i omówienie analizy uwarunkowań kształtowania łączności ekologicznej w Karpatach oraz zebranie uwag i wniosków dotyczących roli gmin i LGD w kształtowaniu zielonej infrastruktury w tym obszarze, które będziemy uwzgledniać w zaplanowanych szkoleniach dla LGD i JST.

Ramowy program seminarium.

Pokrywamy koszty uczestnictwa w seminariach (w tym w razie potrzeby koszty noclegu w dniu poprzedzającym seminarium), za wyjątkiem kosztów podróży.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium,  prosimy o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zobacz również

Projekt LIFE16 GIE/PL/000648 jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu LIFE oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2018