Konferencja „Karpacka przestrzeń”

21.10.2019

konf8

Przedstawiciele Centrum UNEP/GRID-Warszawa wzięli udział w konferencji "Karpacka Przestrzeń", podczas której upowszechniali wyniki analizy uwarunkowań kształtowania łączności ekologicznej w Karpatach, przeprowadzonej w ramach projektu Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach.

W dniach 17-18 października br. w Hotelu Beskidzki Raj, w Przysłopie k. Zawoi, odbyła się konferencja „Karpacka Przestrzeń”, podsumowująca projekt "Planowanie przestrzenne jako narzędzie ochrony przyrody w Karpatach" współfinansowany z Funduszy Europejskich (Infrastruktura i Środowisko) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, realizowany przez Stowarzyszenie Ekopsychologia.

W wydarzeniu wzięli udział reprezentanci samorządów karpackich wszystkich szczebli, przedstawiciele organów ochrony przyrody i środowisk naukowych oraz urbaniści.

W trakcie konferencji odbyły się panele dyskusyjne oraz sesje warsztatowe poświęcone następującym zagadnieniom:

· dobre praktyki w zakresie zarządzania przestrzenią;
· ekonomiczne, środowiskowe i krajobrazowe skutki planowania przestrzennego – w którym poruszano także istotny kontekst korzyści wynikających z właściwego stanu przestrzeni przyrodniczej jako źródła istotnych usług ekosystemowych;
· najważniejsze problemy i wyzwania w gospodarowaniu przestrzenią na obszarze Karpat.

Podczas debat i warsztatów omawiano m.in. uwarunkowania prowadzenia polityki przestrzennej oraz najistotniejsze potrzeby na rzecz jej poprawy, tj.:

· wprowadzenia zmian w prawie mogących usprawnić kształtowanie przestrzeni;
· dalszej edukacji oraz zwiększanie świadomości i poczucia odpowiedzialności – zarówno wśród mieszkańców, jak i decydentów – za wspólne dobro, jakim jest przestrzeń, w której żyjemy (będąca przy tym zasobem ograniczonym). Istotnym elementem działań w tym kierunku są działania na rzecz efektywnej partycypacji społecznej.

W trakcie konferencji niejednokrotnie nawiązywano do działalności Centrum UNEP/GRID-Warszawa w Karpatach, zwłaszcza idei "Karpaty Łączą", której głównym celem jest jednoczenie wysiłków instytucji i mieszkańców w celu ochrony wartości przyrodniczych i krajobrazowych rejonu polskich Karpat. Przedstawiciele Centrum upowszechniali informacje o realizowanym projekcie LIFE pn. Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach, zwłaszcza wynikach przeprowadzonej w ramach projektu analizy GIS uwarunkowań kształtowania łączności ekologicznej w Karpatach.

Więcej informacji o projekcie i wydarzeniu na stronie: https://karpackaprzestrzen.pl/

konf7

konf5

konf6

konf9

konf2

konf3

Zobacz również

Projekt LIFE16 GIE/PL/000648 jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu LIFE oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2018-2019