Co wiesz o zielonej infrastrukturze?

19.12.2020

jez

W jakim stopniu zadrzewienia śródpolne mogą wyhamować prędkość wiatru? Jak bardzo pracowite są pszczoły? Po co nam mokradła? Zapraszamy do rozwiązania quizu! 

Warto spróbować rozwiązać quiz kilka razy - pytania za każdym razem będą inne. A jeśli nie uda się na wszystkie odpowiedzieć poprawnie, w Bazie Wiedzy czekają filmy, animacje, prezentacje i publikacje, dzięki którym wszystkie wątpliwości zostaną rozwiane. 

Miłej zabawy!

Zobacz również

Projekt LIFE16 GIE/PL/000648 jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu LIFE oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2018-2021