4 Spotkanie Komitetu Sterującego

02.07.2019

Spotkanie Komitetu Sterującego str

18 czerwca w Krakowie odbyło się kolejne, czwarte już, posiedzenie Komitetu Sterującego projektu Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach.

Członkowie Komitetu zapoznali się z aktualnym stanem realizacji projektu.

Dyskutowali także na temat osiągniętych rezultatów, bieżących wyzwań i zaplanowanych na najbliższe półrocze działań - zwłaszcza wzbogacenia platformy e-learning o nowe materiały eksperckie oraz przebiegu prac w ramach konkursu dla lokalnych sieci współpracy na opracowanie studium przypadku wraz z planem działań związanych z kształtowaniem zielonej infrastruktury.  

Zobacz również

Projekt LIFE16 GIE/PL/000648 jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu LIFE oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2018-2019