Rusza KONKURS!

05.06.2018

IMG 8119

Zapraszamy przedstawicieli karpackich gmin, lokalnych grup działania i innych lokalnych organizacji pozarządowych do udziału w konkursie. 

Praca konkursowa polega na opracowaniu lokalnego studium przypadku wraz z planem działań na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury w celu zachowania walorów przyrodniczych i krajobrazowych Karpat oraz wspierania zrównoważonego rozwoju regionu.

Celem konkursu jest wspieranie współpracy i partnerstwa lokalnych interesariuszy gmin karpackich – przede wszystkim samorządów oraz lokalnych grup działania, przy udziale innych organizacji i podmiotów oraz mieszkańców – na rzecz właściwego zarządzania przestrzenią i kształtowania zielonej infrastruktury.

Każdy zespół konkursowy, może liczyć na wsparcie organizatora konkursu.

Dla najlepszych zespołów przygotowaliśmy cenne nagrody.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są w zakładce KONKURS.

Zobacz również

Projekt LIFE16 GIE/PL/000648 jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu LIFE oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2019