Spotkanie networkingowe LIFE

10.05.2018

spotkanie LIFE

W dniu 9 maja 2018 r. miało miejsce spotkanie poświęcone wymianie informacji nt. projektów LIFE realizowanych przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Celem spotkania było omówienie doświadczeń z realizacji projektów LIFE (projekt LIFE Climate CAKE PL, projekt LIFE Karpaty Łączą - Zielona Infrastruktura) oraz dyskusja nt. potencjału synergii oraz możliwych działań kontynuacyjnych w kontekście obecnych i przyszłych przedsięwzięć. W trakcie spotkania zaprezentowano główne założenia realizowanych projektów oraz m.in. kwestie dotyczące zarządzania projektem (sprawozdawczość, spotkania z monitorem KE itp.). W wyniku dyskusji ustalono pola możliwej współpracy w kontekście przyszłych działań w zakresie modelowania regionalnych scenariuszy zmian klimatycznych wraz z planowaniem działań adaptacyjnych poprawiających odporność ekosystemów (w tym wykorzystanie elementów niebiesko-zielonej infrastruktury).

Bliższe informacje nt. projektu LIFE Climate CAKE PL 

 

Zobacz również

Projekt LIFE16 GIE/PL/000648 jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu LIFE oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2019