Dzień Informacyjny LIFE 2018

27.04.2018

dzień LIFE

Prezentacja projektu LIFE „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach” w trakcie Dnia Informacyjnego LIFE 2018.

 W dniu 25 maja 2018 r. projekt „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach” został zaprezentowany podczas sesji tematycznej Life dla Informacji i Zarządzania w trakcie Dnia Informacyjnego LIFE 2018 zorganizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Sesja tematyczna zgromadziła blisko 50 osób zainteresowanych zagadnieniami i doświadczeniami Programu LIFE w obszarze priorytetowym Zarządzanie i informowanie w zakresie środowiska. W ramach prezentacji projektu omówiono m.in. następujące zagadnienia: elementy logiki projektu (problem środowiskowy, cele, wskaźniki, działania), działania przygotowawcze, rola monitoringu działań projektowych, wybór grup docelowych, dobór narzędzi projektowych do poszczególnych grup odbiorców.

Relacja NFOŚiGW z Dnia Informacyjnego LIFE 2018

Zobacz również

Projekt LIFE16 GIE/PL/000648 jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu LIFE oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2019