Pierwsze Posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu

20.12.2017

KS 2017

W dniach 12-13 grudnia w Krakowie został oficjalnie powołany Komiet Sterujący Projektu „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach”.

 W skład Komietu Sterujacego weszli przedstawiciele poniższych instytucji:

- Ministerstwo Środowiska

- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

- Sekretariat Konwencji Karpackiej

- Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

- Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

- Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

- Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego

- Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Podkarpackiego

- Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

- Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska

- Uniwersytet Jagielloński

- Centrum UNEP/GRID – Warszawa (instytucja realizująca Projekt)

Na pierwszym spotkaniu skupiliśmy się głównie na przedstawieniu założeń projektu oraz szczegółowej prezentacji działań zaplanowanych w najbliższych miesiącach. Komitet Sterujacy będzie spotykał się dwa razy w roku.

Zobacz również

Projekt LIFE16 GIE/PL/000648 jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu LIFE oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2018